Cieszymy się mogąc powitać Państwa w naszym rejonie. Polska jest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jednym z najmniej dotkniętych krajów Europy. Niemniej, w związku z sytuacją dotyczącą COVID-19 podjęliśmy dodatkowe środki sanitarne.

Są to m.in.:

  • Codzienna dezynfekcja samochodu którym podróżujemy,
  • Zakrywanie twarzy w obiektach zamkniętych jak muzea, kościoły, galerie
  • Unikanie miejsc gdzie przebywa jednocześnie wiele osób.

Jednocześnie, wykonujemy wytyczne organów administracyjnych. Każdorazowo w czasie uzgadniania wyjazdu otrzymują Państwo aktualne wymogi sanitarne do których będziemy się stosować w czasie pobytu.